Deli študijskega programa – programi za izpopolnjevanje  

V skladu s členom 36 in 33.a Zakona o visokem šolstvu se predvideva izvajanje študijskega programa prve stopnje poslovna ekonomija po delih. Deli študijskega programa se skladno z zakonom izvajajo kot programi za izpopolnjevanje in so oblika vseživljenjskega učenja. Namenjeni so predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja.
 
Posamezni del študijskega programa je zaokrožena celota in obsega specifično vsebinsko področje. V okviru študijskega programa poslovna ekonomija so predvideni naslednji deli študijskega programa: ekonomija, poslovanje, kadri in poslovno okolje EU. Izvajali se bodo kot akreditirani programi za izpopolnjevanje oz. programi vseživljenjskega učenja.

Posamezni program za izpopolnjevanje - del študijskega programa vsebuje naslednje učne enote:
 • metode raziskovalnega dela,
 • modul s tremi predmeti, ki zaokrožajo izbrano vsebinsko področje,
 • en izbirni predmet in
 • zaključno nalogo.
 
 
Univerzitetni študijski program prve stopnje poslovna ekonomija vključuje naslednje delne programe oz. programe za izpopolnjevanje:
 • ekonomija,
 • poslovanje,
 • kadri,
 • poslovno okolje EU.
     
Našteti deli programa se izvajajo po predmetniku, prikazanem v spodnji tabeli.
 
Tabela: Učne enote programa za izpopolnjevanje
 
Zap. št.
Učne enote programa
P
SV
OŠD
IŠD
SO
KT
1.
Metode raziskovalnega dela
30
45
75
105
180
6
2.
Modul: predmet 1
30
45
75
105
180
6
3.
predmet 2
30
45
75
105
180
6
4.
predmet 3
30
45
75
105
180
6
5.
Izbirni predmet
30
45
75
105
180
6
6.
Zaključna naloga
5
10
15
135
150
5
SKUPAJ :
155
235
390
660
1050
35
 
Legenda kratic:                       
OŠD - organizirano študijsko delo: P = predavanja, SV = seminarske vaje, IŠD = individualno študijsko delo, SO = skupna obremenitev, KT = kreditne točke
 
Program za izpopolnjevanje obsega 1050 ur oz. 35 KT. Slušatelji s programom pridobijo osnovno znanje s področja metodologije raziskovalnega dela (6 KT), poglobljeno znanje vsebinskega področja, ki ga program obravnava (18 KT), znanje s področja izbranega predmeta (6 KT), znanje o pisanju seminarskih/projektnih/ raziskovalnih nalog in zaključne naloge (5 KT).
 
Obveznosti slušatelja so:
 • aktivna udeležba na predavanjih in vajah,
 • priprava, predstavitev in zagovor seminarskih/projektnih/raziskovalnih nalog,
 • pisni/ustni izpiti,
 • priprava in zagovor zaključne naloge.
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja je zasnovano tako, da slušateljem zagotavlja stalne in kakovostne informacije o napredovanju in doseganju zastavljenih kompetenc/ciljev. Program od slušateljev zahteva sprotno delo, zato je tudi ocenjevanje znanja diagnostično, formativno in sumativno. Poteka sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov. O elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja so slušatelji obveščeni ustno ob začetku programa in pisno z učnim načrtom za posamezni predmet.
Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja so: ustni/pisni izpiti, seminarske/projektne/raziskovalne naloge z reševanjem realnih strokovnih problemov, ustne predstavitve, pisna poročila, portfolijo, vrstniško ocenjevanje, zaključna naloga. Pri ocenjevanju bodo uporabljeni kriteriji in ocene ocenjevalne lestvice ECTS.
Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje (del študijskega programa), ko uspešno opravi vse s programom predvidene obveznosti v obsegu 35 KT, za kar prejme potrdilo (skladno s členom 32.a ZVŠ – zadnja alineja), ki je javna listina, ter prilogo z navedbo učnih enot in doseženega uspeha.
 
Magistrski študijski program poslovna ekonomija vključuje naslednje delne študijske programe oz. programe za izpopolnjevanje:
 • ekonomija,
 • računovodstvo,
 • marketing,
 • kadri,
 • poslovno okolje EU.
 
Našteti deli programa se izvajajo po predmetniku, prikazanem v spodnji tabeli.
 
Tabela: Učne enote programa za izpopolnjevanje

Zap. št.
Učna enota
OŠD
OŠD
IŠD
SO
KT
P
V
1.
Metode raziskovalnega dela
24
16
40
200
240
8
2.
Modul: predmet 1
24
16
40
200
240
8
3.
             predmet 2
24
16
40
200
240
8
4.
Izbirni predmet
24
16
40
170
210
7
5.
Zaključna raziskovalna naloga
5
5
10
110
120
4
SKUPAJ :
101
69
170
880
1050
35

Legenda kratic:                        
OŠD - organizirano študijsko delo: P - predavanja, V - vaje, IŠD - individualno študijsko delo, SO - skupna obremenitev.

Posamezni program za izpopolnjevanje - del študijskega programa vključuje naslednje učne enote:
 • metode raziskovalnega dela,
 • modul z dvema predmetoma, ki zaokrožata izbrano vsebinsko področje,
 • en izbirni predmet in
 • zaključno raziskovalno nalogo.
 
Program za izpopolnjevanje obsega 1050 ur oz. 35 KT. Slušatelji s programom pridobijo osnovno znanje s področja metodologije raziskovalnega dela (8 KT), poglobljeno znanje vsebinskega področja (16 KT), ki ga program obravnava, znanje s področja izbranega predmeta (7 KT) ter znanje o pisanju raziskovalnih nalog (4 KT).
 
Obveznosti slušatelja so:
 • aktivna udeležba na predavanjih in vajah,
 • priprava, predstavitev in zagovor raziskovalnih nalog,
 • pisni in/ali ustni izpiti,
 • priprava in zagovor zaključne raziskovalne naloge.
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja je zasnovano tako, da slušateljem zagotavlja stalne in kakovostne informacije o napredovanju in doseganju zastavljenih kompetenc/ciljev. Program od slušateljev zahteva sprotno delo, zato je tudi ocenjevanje znanja diagnostično, formativno in sumativno. Poteka sproti med izvajanjem in po zaključenem izvajanju posameznih predmetov. O elementih preverjanja in kriterijih ocenjevanja so slušatelji obveščeni ustno ob začetku programa in pisno z učnim načrtom za posamezni predmet.
 
Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja so: pisni/ustni izpiti, raziskovalne naloge z reševanjem realnih strokovnih problemov, ustne predstavitve, pisna poročila, portfolijo, vrstniško ocenjevanje, zaključna raziskovalna naloga.
 
Slušatelj zaključi program za izpopolnjevanje (del študijskega programa), ko uspešno opravi vse s programom predvidene obveznosti v obsegu 35 KT, za kar prejme potrdilo (skladno s členom 32.a ZVŠ – zadnja alineja), ki je javna listina, ter prilogo z navedbo učnih enot in doseženega uspeha.

 

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.