Datum
Visokošolski učitelj
Naslov predavanja
17. 05. 2019 prof. dr. Ljupčo Kevereski Koefecient empatičnosti u studentskoj populaciji
17. 05. 2019 prof. dr. Jamila Jaganjac Mjerenje intelektualnog kapitala
17. 05. 2019 izr. prof. dr. Rajko Macura Izzazovi pokretanja vlastitog biznisa
17. 05. 2019 prof. dr. Milica Andevski Mladi i mediji
08. 05. 2019 Aleksej Metelko Kompetentno odločanj s pomočjo intuicije
15. 04. 2019 Uroš Žohar, mag CRM - prednosti za organizacijo in stranke
18. 03. 2019 dr. Iva Konda Kohezijska sredstva za razvoj občine
21. 02. 2019 Alojz Peterle (evropski poslanec) Evropske razsežnosti univerzitetnega izobraževanja
21. 02. 2019 Alojz Peterle (evropski poslanec) Zdravje kot vrednota v Evropski uniji
17. 01. 2019 Mitja Bravhar Menedžment v kulturi
16. 01. 2019 Simon Jeraj in Aleksej Metelko Podjetništvo  in primeri inovacij na praktičnih primerih
07. 01. 2019 Martina Živič in Anita Blažič Pomen davkov
14. 12. 2018 Špela Redjko Pametna uporaba podatkov pri poslovnih izzivih
21. 11. 2018 Saša Cotić Marković s.p. alo d.o.o.?
19. 11. 2018 Darja Smiljić Slovenska poslovna točka
06. 06. 2018 Mag. Janez Bauer Tržni vidiki sistemov vodenja kakovosti
29. 05. 2018 Nataša Gole Skrb za zaposlene v podjetju Adria Mobil, d. o. o.
25. 05. 2018 Dr. Lidija Kegljevič Zagorc Uporaba poslovne statistike v praksi
24. 05. 2018 Tomaž Kordiš Gospodarstvo regije Dolenjska in Bela krajina
18. 05. 2018 Dr. Ljupčo Kevereski Motivacija kao determinanta uspeha u studentskoj populaciji
18. 05. 2018 Dr. Ladin Gostimirović Društevna odgovornost i etika u savremenom poslovanju
18. 05. 2018 Dr. Nenad Novaković Kulturna diplomacija kao mogući oblik vidljivosti kultura malih jezika i naroda
18. 05. 2018 Dr. Ramiz Kikanović Računovodstvo društva u stečaju
18. 05. 2018 Dr. Ljupčo Kevereski Emocionalna inteligencija nova paradigma uspešnosti
18. 05. 2018 Dr. Ljupčo Kevereski Personalni konstrukti ličnog i profesionalnog uspeha
07. 05. 2018 Nadja Kruh Trženjsko odločanje v mikro podjetju
25. 04. 2018 Magdalena Tovornik Ekonomija in diplomacija
17. 04. 2018 Petra Mittoni Vavtar Oblikovanje samostojne poti
12. 04. 2018 Jyrki Katainen Dialog o prihodnosti EU (intervju)
14. 03. 2018 Dr. Iva Konda Črpanje sredstev iz EU skladov - primer projekta Misterion
15. 01. 2018 Andrej Dobrovoljc Proaktivno obvladovanje tveganj v informacijskih sistemih
12. 01. 2018 Mirko Sočič Delo inšpektorja za delo
12. 01. 2018 Gašper Repanšek Delovanje podjetja REPA.SI - uporaba poslovne matematike
11. 01. 2018 Urša Žorž Podjetice in prednosti mreženja
08. 01. 2018 Saša Podpeskar SID banka za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij
01. 12. 2017 Aleksandra Pavlič, mag. svet. štud. Erasmus+ in Erasmus za mlade podjetnike
28. 11. 2017 Nina Šonc Vloga zaposlitvenih agencij na trgu dela
14. 11. 2017 Tea Petančič Izzivi zaposlovanja - vidik delodajalca
25. 10. 2017 Mohamad Abdul Monaem,
dr. Jure Gombač
Prezentacija begunstva
25. 05. 2017 Simona Krevs 5 korakov do urejenih financ
25. 05. 2017 Andraž Kranjc Digitalizacija beleženja zdravstvene nege in oskrbe
25. 05. 2017 Bernarda Mudrovčič Zagotavljanje preskrbe z medicinskimi pripomočki za varno starost
25. 05. 2017 Miomir Knežević  Biobančništvo popkovnične krvi kot podjetniški izziv   
18. 05. 2017 Tomaž Stritar Kje pridobiti finance za zagon in rast podjetja?
15. 05. 2017 Urša Žorž Male skrivnosti organizacije dogodkov in mreženja
12. 05. 2017 Dr. Ljupčo Kevereski Uloga emocionalne inteligencije u savremenom poslovanju
12. 05. 2017 Dr. Nebojša Pavlović Slušanje kao veština komunikacije
12. 05. 2017 Dr. Ladin Gostimirović Značaj nematerijalne motivacije u savremenom poslovanju
12. 05. 2017 Dr. Nenad Novaković Motivacija studenata u okviru Bolonjskog procesa
28. 03. 2017 Erica Westbom Scandinavia - its geography, economy, customs, facts
24. 02. 2017 Breda Koncilja Ustanovitev in razvoj malega podjetja
24. 02. 2017 Gašper Repanšek Uporaba kvantitativnih podatkov v malem podjetju
21. 12. 2016 Mag. Matej Grom Standardi varovanja informacij in vedenje uporabnikov
19. 12. 2016 Davor Kroflin Zaposlitvene priložnosti s prostovoljstvom
13. 12. 2016 Andrej Štefanič Razvoj podjetniške ideje
09. 12. 2016 Velesa Mrak Proces zaposlovanja (v širšem smislu) na primeru organizacije
02. 12. 2016 Mojca Rodic Prostovoljstvo kot karierna priložnost
01. 12. 2016 Nadja Kruh Trženjski načrt na primeru Solodiesel
25. 11. 2016 Dr. Aleš Jug Vloga trženja na podjetniški karierni poti
22. 11. 2016 Vladimira Val Osebna odličnost in karierni razvoj
22. 11. 2016 Carmen Levovnik Motivacija s postavljanjem ciljev z nevrolingvistike
07. 11. 2016 Tomaž Stritar Trženje v praksi
03. 11. 2016 Marjan Urbanč Vloga sindikata pri varstvu pravic delavcev
28. 10. 2016 Mojca Budna Trženjski splet v podjetju Budna d.o.o.
31. 05. 2016 Alja Florjančič Davčno svetovanje in davčni svetovalec
31. 05. 2016 Dr. Daniel Brkič Refleksija na družbene vrednote, moralo, etiko in družbeno odgovornost
30. 05. 2016 Zoran Glamočanin Stroški in njihovo razporejanje na stroškovne nosilce v podjetjih
25. 05. 2016 Mitja Bravhar Menedžment v kulturi
16. 05. 2016 Mag. Anton Vorina Menedžment prihodnosti = znanstveni menedžment, ki uporablja za poslovne odločitve statistične raziskave
12. 05. 2016 Dr. Milan Čampa Davčni vidiki statusih preoblikovanj gospodarskih subjektov s poudarkom na preoblikovanju samostojnega podjetnika
06. 05. 2016 Matjaž Kobal Procesna naravnanost in BPM
14. 04. 2016 Dr. Nebojša Pavlović Učenje i kriza znanja
14. 04. 2016 Dr. Ramiz Kikanović Funkcija računovodstva u poslovnoj praksi
14. 04. 2016 Dr. Ljupčo Kevereski Komunikacijske kompetencije – bezuslovni uslov savremenog čoveka
14. 04. 2016 Dr. Slobodan Ćamilović Upravljanje rizicima u pribavljanju ljudskih resursa
11. 04. 2016 Stanko Trček Evropska kohezijska politika in vrednotenje učinkov politike na podlagi dejstev
23. 03. 2016 Dr. Katarina Štular Medijsko komuniciranje
22. 03. 2016 Zoran Mitrović Sklepanje poslov v mednarodnem okolju
25. 02. 2016 Karmen Kek Erasmus+
21. 01. 2016 Simon Jeraj Razvojni center Novo mesto kot opora podjetništvu - priložnosti za mlade
20. 01. 2016 Mag. Anton Vorina Uporaba Excela pri poučevanju poslovne matematike - praktični primeri
11. 01. 2016 Saša Cotič Markovič Portal e-vem - pot do ustanovitve novega podjetja
21. 12. 2015 Darja Smiljić Kako preveriti izvedljivost poslovne ideje?
14. 12. 2015 Jelka Lugarič Informacije za poslovni svet na spletnem portalu AJPES
04. 12. 2015 Valerija Lekić Poljšak Kakovost storitev na primeru Doma starejših občanov Črnomelj
03. 12. 2015 Dr. Milan Čampa Vidiki statusnih preoblikovanj gospodarskih subjektov s poudarkom na preoblikovanju samostojnega podjetnika
26. 11. 2015 Urša Žorž Kva je tvoj pešn
12. 11. 2015 Katarina Račič Intervju z ustanoviteljico Magic Plannerja
12. 11. 2015 Gašper Repanšek Vse na enem mestu - samostojni podjetnik
10. 11. 2015 Mateja Jerebic-Marinič Kakovost procesov v distribucijskem podjetju
05. 11. 2015 Kristjan Longar Delo v malem podjetju
05. 11. 2015 Kristjan Longar Kakovost nič napak
03. 11. 2015 Janja Kapš Ekonomski vidiki turizma na primeru MO Novo mesto
04. 06. 2015 Jurij Jenšterle Računovodstvo v oblaku
29. 05. 2015 Sabina Begić Doseganje kakovosti poslovanja
29. 05. 2015 Nina Granda Izzivi besedišča pri poslovni angleščini
22. 05. 2015 Bojan Avbar Davčne zatajitve
19. 05. 2015 Mag. Anton Vorina Uporaba statističnih raziskovanj v poslovne namene
14. 05. 2015 Dr. Milan Čampa Vidiki statusnih preoblikovanj gospodarskih subjektov s poudarkom na preoblikovanju samostojnega podjetnika
12. 05. 2015 Kristjan Longar Analiza panoge in konkurence izbranega podjetja
06. 05. 2015 Dr. Karina Zawieja-Żurowska Cross-cultural differences with regard to applying for a job, writing a cover letter, preparing for a job interview
06. 05. 2015 Dr. Beata Łazarska Business English vocabulary in HRM
06. 05. 2015 Dr. Karina Zawieja-Żurowska Slide design
06. 05. 2015 Dr. Beata Łazarska In-basket test during recruitment process
05. 05. 2015 Dr. Karina Zawieja-Żurowska Presenting company trends, a project, financial data
05. 05. 2015 Dr. Beata Łazarska Time management
16. 04. 2015 Dr. Neva Maher Instrumenti EU in črpanje sredstev - priprava projektov za razpis EU
16. 04. 2015 Dr. Dragana Radenković-Jocić Establishing and activities of joint stock companies
16. 04. 2015 Dr. Dragana Ćamilović Data mining tehnike i metode
16. 04. 2015 Dr. Dragana Radenković-Jocić Harmonisation of rules in a field of company law
09. 04. 2015 Stipe Hećimović Uporaba zelišč
19. 12. 2014
Dr. Dušan Ristić
Kako se na Balkanu izberejo direktorji
18. 12. 2014
Dr. Zoran Aranđelović
Od globalne krize do lokalnih posledic
18. 12. 2014
Dr. Slobodan Ćamilović
Menedžerska vizija, strategija in politika človeških virov
12. 06. 2014
Dr. Biljana Đorđević
Psihološki ugovor – implicitna strana radnog odnosa
10. 04. 2014
Dr. Dragana Ćamilović
E - commerce
10. 04. 2014
Dr. Biljana Đorđević
Strategije za ostvarivanje ciljeva u karijeri
10. 04. 2014
Dr. Ljupčo Kevereski
Savremeni fenomen ženskog liderstva
10. 04. 2014
Dr. Igor Mladenović
Makroekonomski modeli otvorenih privreda: Velika otvorena privreda ( Mandel-Flemingov pristup)
09. 04. 2014
Dr. Igor Mladenović
Makroekonomski modeli otvorenih privreda: Mala otvorena privreda ( Mandel-Flemingov pristup)
07. 03. 2014
Dr. Igor Mladenović
Modeli makroekonomske ravnoteže zatvorenih privreda: Model međuzavisnosti inflacije nezaposlenosti i privrednog rasta
06. 03. 2014
Dr. Igor Mladenović
Modeli makroekonomske ravnoteže zatvorenih privreda: AS-AD model i IS-LM model
15. 01. 2014
Dr. Vladislav Marjanović
Monetary policy
14. 01. 2014
Dr. Vladislav Marjanović
Fiscal policy
07. 01. 2014
Mag. Sašo Urukalo
Odločitev za odgovornost in etiko
17. 12. 2013
Dr. Danijel Brkič
Vrednote kot kompas v post-sodobni globalni družbi
11. 12. 2013
Dr. Vladislav Marjanović
Unemployment, inflation and business cycles
10. 12. 2013
Dr. Vladislav Marjanović
Expenditure multipliers, the keynesian model
06. 11. 2013
Dr. Vladislav Marjanović
Overview of macroeconomics, measuring GDP
05. 11. 2013
Dr. Vladislav Marjanović
Market failures and the role of government
04. 04. 2013
Dr. Igor Mladenović
Methods of Financing of Small and Medium Business in Serbia  
04. 04. 2013
Dr. Dejan Djordjević
The Demographic Image of Serbia and the Balkans - Is there any Hope?
04. 04. 2013
Dr. Vladislav Marjanović
The Importance of Economic Structure for Economic Development   
04. 04. 2013
Dr. Ljupčo Kevereski
The psychological profile of managers
11. 12. 2012
Dr. Peter Novak
Nove tehnologije za sonaravni energetski sistem
19. 11. 2012
Dr. Michal Biernacki
Specifics of the study in Poland
02. 07. 2012
Dr. Marija Valčić
Korporativna odgovornost
06. 06. 2012
Dr. Radoslaw Fiedler
Media and terrorism
15. 12. 2010
Akad. prof. dr. Mladen Vilotijević
Pristopi k raziskovanju v znanosti
14. 12. 2010
Akad. prof. dr. Grozdanka Gojkov
Alternativne metodološke smeri

 

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.