Karierni center

SEDEŽ
Karierni center Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto
Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 393 00 10
Spletni naslov: http://fpuv.vs-nm.si/sl/karierni_center/

Karierni center Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto je bil ustanovljen z namenom, da zagotovi kvalitetno informiranje bodočih študentov ter nudi podporo študentom in diplomantom pri načrtovanju kariere, poklicne poti in pri odločanju za nadaljnje izobraževanje. Delovanje kariernega centra udejanja vizijo fakultete, ki si prizadeva zagotoviti čim kvalitetnejšo izobrazbo študentom in konkurenčnost svojih diplomantov na trgu dela. S kvalitetno informiranostjo študentov prispevamo k osebnemu razvoju posameznikov, razširjamo njihova obzorja in jih pripravljamo na sodelovanje v poslovnem svetu ter na sprejemanje novih izzivov, ki v kombinaciji s pridobljenim znanjem in življenjskimi izkušnjami predstavljajo iskan delovni potencial v današnjem času. Verjamemo, da z usposabljanjem študentov in diplomantov prispevamo k izboljšanju načrtovanja lastne kariere oz. poklicne poti, pridobivanju prvih delovnih izkušenj in tesnejšemu povezovanju fakultete s poslovnim okoljem.

VIZIJA
Karierni center že v času študija na področju načrtovanja in oblikovanja kariere študente povezuje z organizacijami poslovnega okolja v Sloveniji in tujini.

POSLANSTVO
Poslanstvo kariernega centra je zagotoviti kakovosten študijski in karierni razvoj študentov in diplomantov ter spodbujati sodelovanje s slovenskimi in tujimi delodajalci.
Karierni center  spodbuja študente za prevzemanje odgovornosti za razvoj kariere. Študentom zagotavlja priložnosti za načrtovanje kariere, določanje kariernih ciljev, pridobivanje izkušenj, prepoznavanja in oblikovanje osebnostnih in profesionalnih vrednot, razvoj veščin in strokovnih kompetenc. Organizacijam omogoča prepoznavanje ustrezno usposobljenih človeških virov že v času njihovega študija ter vključevanje v razvoj le teh. Karierni center je vez med študenti in gospodarskimi ter drugimi okolji.

TEMELJNI CILJI
Za uresničitev poslanstva si karierni center zastavlja naslednje temeljne cilje:
 • spodbuditi študente k izvajanju dejavnosti, ki omogočajo razvoj intelektualnih, študijskih in strokovnih potencialov,
 • svetovati študentom pri razvoju kariere kot integriranemu in vseživljenjskemu procesu odločanja na osebni, profesionalni in študijski ravni,
 • ustvariti podporno, varno, odzivno in verodostojno okolje, ki spodbuja študente k odkrivanju možnosti za razvoj kariere, temelječih na posameznikovih interesih, sposobnostih in vrednotah,
 • prepoznavati, vrednotiti in spodbujati karierne možnosti študentov ob ustrezni informacijski, kadrovski in tehnični podpori,
 • prizadevati si za odličnost, inovativnost, profesionalnost, etičnost in napredek pri delu in odnosu do študentov in organizacij,
 • vzpostaviti in vzdrževati dobre poslovne stike in odnose z organizacijami ter njihovimi kadrovskimi oddelki.

STORITVE KARIERNEGA CENTRA
Storitve obsegajo naslednje pomembnejše sklope aktivnosti:
 • študijsko in karierno svetovanje bodočim študentom, študentom in diplomantom (individualno in skupinsko),
 • organizacija izobraževanj, ki usmerjajo zaposlitveni potencial študentov in diplomantov,
 • analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti in zaposljivosti diplomantov,
 • kadrovsko svetovanje in posredovanje,
 • povezovanje akademskega in gospodarskega okolja,
 • promoviranje vseživljenjskega učenja.

Možni načini izvajanja storitev:
 • delavnice, tečaji (vaje, delo na primerih),
 • seminarji (specifične vsebine za razvoj kariere),
 • okrogle mize (vsebinske razprave o določeni aktualni temi),
 • predavanja (aktualne vsebine),
 • svetovanje (individualno, skupinsko),
 • tutorstvo,
 • raziskovanje in analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti.

Doseganje kakovosti bo zagotovljeno z/s:
 • dostopnostjo,
 • individualnim pristopom,
 • zaupnostjo,
 • ažurnim spremljanjem razmer na trgu dela,
 • spodbujanjem mladih k pravočasnemu načrtovanju kariere in pridobivanju kompetenc ,
 • optimizacijo potenciala študenta in diplomanta,
 • skrbjo za študijski in karierni razvoj študentov, diplomantov in akademskega osebja.

DELOVANJE KARIERNEGA CENTRA

Karierni center  bo študentom zagotavljal možnosti individualnega in skupinskega svetovanja. Svetovanje bo potekalo v času uradnih ur. Namen uradnih ur KC je posredovanje informacij, pomoč pri iskanju informacij in svetovanje o uporabi aktualnih virov v zvezi z: razvojem kariere, spoznavanje osebnostnih lastnosti, pridobivanjem delovnih izkušenj, iskanjem zaposlitve, zaposlitvenim razgovorom.

KADROVSKA ZASEDBA KARIERNEGA CENTRA
Ime in priimek: Marko Starc
Telefonska številka: 07 393 00 17
E-naslov: marko.starc@vs-nm.si
 
Karierni center  bo upošteval in negoval naslednje vrednote: odprtost do novih idej, pripravljenost pomagati, tolerantnost, iznajdljivost, kreativnost, samoiniciativnost, iskrenost, pozitivno gledanje na svet, prijateljstvo, sodelovanje.
 
V naši svetovalnici se lahko oglasite v času uradnih ur, vendar vam svetujemo, da se zaradi kvalitete uslug na svetovanje predhodno naročite po elektronski pošti ali telefonu 07 393 00 17.
 
Vsi člani kariernega centra se o vseh dogodkih obveščajo po elektronski pošti in po spletni strani kariernega centra (http://fpuv.vs-nm.si/sl/karierni_center/).
 
Karierni center vsako leto organizira ali soorganizira delavnice, tečaje, seminarje in predavanja in druge oblike izobraževanj, ki so koristne pri premagovanju ovir pri študiju in pri iskanju zaposlitve.
Izobraževanja in usposabljanja so v večini primerov za študente brezplačna. Na posamezno izobraževanje se je možno prijaviti samo prek spletnega portala.
 
STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.